Landsdækkende advokatfirma – til dig, der vil have en specialist til din sag

Strafferet

Er du sigtet/tiltalt i en straffesag eller kender du en der er varetægtsfængslet? Benyt nogle af Danmarks bedste og mest erfarne forsvarsadvokater.

Privat & Erhverv

Hos os er klienten i centrum. Vi tager udgangspunkt i din situation og tilpasser vores rådgivning til dine behov. Fordi vi er et advokatkontor, der er solidt forankret i lokalmiljøet – i Odder, Viborg og Århus.
Vi yder juridisk rådgivning til erhvervslivet, privatpersoner, offentlige myndigheder og organisationer.

Tvangsfjernelse

Advokat, der er specialist i sager om tvangsfjernelse af børn?
Brug advokatfirmaet Strauss & Garlik. Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen eller retten – vi kæmper din sag mod kommunen.
Ofte er advokathjælpen gratis.

Bopæl &
Forældremyndighed

Skal du i retten med en retssag om forældremyndighed eller barnets bopæl? Tvivl om valg af advokat? Brug en specialist og vind sagen.
Brug advokatfirmaet Strauss & Garlik.
Ofte er advokathjælpen gratis.

Strafferet

Er du sigtet/tiltalt i en straffesag eller kender du en der er varetægtsfængslet? Benyt nogle af Danmarks bedste og mest erfarne forsvarsadvokater.

Forsvarsadvokater
Tager hånd om dit forsvar

Din personlige forsvarsadvokat sikrer dig et godt forsvar, hvis du bliver tiltalt eller sigtet i en straffesag.
Forsvarsadvokaterne; Henrik Garlik Jensen, N.C. Strauss, Niels Fjeldberg og Hans Kjellund fra Strauss & Garlik har stor erfaring og ekspertise med straffesager – vi tager hånd om dit forsvar uanset, hvad du er tiltalt eller sigtet for.
Som forsvarsadvokater bistår vi vores klienter fra sagens første stadier indtil dens afslutning i byret, landsret eller Højesteret. Fordi vi har møderet for Højesteret, kan vi være din forsvarsadvokat, også hvis sagen skal ankes.

Specialehjemmeside:

Eller

Kontakt os direkte

MANGLER KONTAKT TEKST OG INFO

Det koster ikke noget at spørge!

Når du ringer til forsvarsadvokaterne Strauss & Garlik, vil vi vejlede dig om:

  • Har du egentlig brug for en forsvarsadvokat?
  • Hvordan får du adgang til politiets sagsmateriale?
  • Skal du sige ja eller nej til afhøring hos politiet?
  • Hvordan kan du regne med, at sagen forløber?
  • Hvordan forventer vi, at din sag vil falde ud?
  • Er der mulighed for, at det offentlige betaler advokatomkostningerne?

Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Hos os er klienten i centrum. Vi tager udgangspunkt i din situation og tilpasser vores rådgivning til dine behov. Det kan vi, fordi vi er et advokatkontor, der er solidt forankret i lokalmiljøet – i Odder og Århus.
Advokatfirmaet Strauss & Garlik yder juridisk rådgivning til erhvervslivet, privatpersoner, offentlige myndigheder og organisationer.

Strauss & Garlik yder personlig og individuel service

Advokatfirmaet yder altid en god og seriøs sagsbehandling til vores klienter. Advokaterne hos Strauss & Garlik er altid opmærksomme på at opnå de bedste resultater for dig og på at yde dig en personlig og kompetent rådgivning.
Det foregår i tæt samarbejde med dig – Advokatfirmaet kan være din juridiske sparringspartner indenfor alle områder af den juridiske rådgivning.

Om Advokatfirmaet

Strauss & Garlik dækker hele det juridiske område
Vores faglighed er i top på alle felter – Advokatfirmaets seks advokater har hver deres speciale og ekspertiser.
Advokatfirmaet har ni dygtige og erfarne sekretærer, der er med til at sikre vores klienter en hurtig og saglig sagsbehandling af høj kvalitet.

Button Text

Erhverv

Advokatfirmaet skaber værdi for din virksomhed gennem effektiv erhvervsrådgivning. Vores brede erfaring, høje kompetenceniveau og dybtgående lokalkendskab sikrer dig kompetent og personlig rådgivning indenfor alle brancher.

Læs mere

Privat

Advokatfirmaet yder rådgivning til private om alle typer retsforhold. Vi har har stor erfaring med at rådgive private.
Hos Strauss & Garlik vurderer vi den juridiske konflikt ud fra vores høje kompetenceniveau. Samtidig er vi også opmærksom på de menneskelige aspekter ved sagen.

Læs mere

Tvangsfjernelse

En tvangsfjernelse af børn – også kaldet en tvangsmæssig anbringelse – betyder, at kommunens Børn- og Ungeudvalg vælger at fjerne dit barn fra hjemmet. Afgørelsen om tvangsfjernelse træffer Børn- og Ungeudvalget efter indstilling fra kommunens socialrådgivere. Du har ret til at se alle papirerne i sagen og til at udtale dig overfor udvalget, sammen med din advokat, inden de træffer afgørelse.

Speciale advokater

Rasmus Hedegaard

Skal du i retten med en retssag om forældremyndighed eller barnets bopæl? Tvivl om valg af advokat? Brug en specialist og vind sagen. Brug advokat Rasmus Hedegaard.
Ofte er advokathjælpen gratis.

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokat Rasmus Hedegaard
Mail: rh@advohus.dk

Direkte nummer og mail til min sekretær
Anne Karin Kreutzfeldt
Tlf. 87 80 12 74
Mail: akk@advohus.dk

Marita S. Hinge

Tvangsfjernelse er nok det mest indgribende forældre og børn kan udsættes for, og derfor har forældre og børn over 12 år ret til gratis advokatbistand.
Du vælger selv den advokat, du har tillid til, og advokaten har kun en interesse, og det er at kæmpe for din sag.
Det kan blive afgørende for sagens udfald, at du vælger en advokat med speciale i børnesager.

Specialehjemmesider:

Kontakt

Ring nu på tlf. 86 12 34 99 eller send en e-mail på msh@advohus.dk.

Susse K. Fraaby

Når kommunen bliver så bekymret for et barn eller en ung, så den vil gribe ind med tvang, så er det en svær situation for hele familien – og du har brug for en advokat, der er specialist i denne type sager.

Jeg har fra mit tidligere arbejde hos Kammeradvokaten en unik og indgående viden om hvordan myndighederne behandler tvangssager – og den viden bruger jeg nu i mit arbejde for og med familierne.

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokat Susse K. Fraaby
Mail: susse@skf-dinadvokat.dk
Mobil:  53 507 507

Kristian Korshøj Jørgensen

(Advokatfuldmægtig)

Info kommer snart

Kontakt

Bopæl

&

Forældremyndighed

Som udgangspunkt har alle forældre fælles forældremyndighed, om I er gift eller ej. Alle instanser, I kommer i kontakt med i sager om børn, samvær og forældremyndighed, vil stræbe efter, at I så vidt muligt har fælles forældremyndighed.  Med fælles forældremyndighed skal I kunne blive enige om væsentlige beslutninger, der vedrører jeres barn. Kan I ikke blive enige, eller ønsker én af jer at have forældremyndigheden alene, skal I i første omgang altid til møde i statsforvaltningen.

Speciale advokater

Rasmus Hedegaard

Skal du i retten med en retssag om forældremyndighed eller barnets bopæl? Tvivl om valg af advokat? Brug en specialist og vind sagen. Brug advokat Rasmus Hedegaard.
Ofte er advokathjælpen gratis.

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokat Rasmus Hedegaard
Mail: rh@advohus.dk

Direkte nummer og mail til min sekretær
Anne Karin Kreutzfeldt
Tlf. 87 80 12 74
Mail: akk@advohus.dk

Marita S. Hinge

Er I uenige om barnets bopæl? Er samarbejde om fælles forældremyndighed umuligt?Ønsker du del i forældremyndigheden? Jeg er specialiseret i børnesager, og har over 10 års erfaring med retssager om forældremyndighed og bopæl. Kontakt mig, og hør hvad jeg kan gøre for dig.

Specialehjemmesider:

Kontakt

Ring nu på tlf. 86 12 34 99 eller send en e-mail på msh@advohus.dk.

Susse K. Fraaby

Når det ikke længere er så yndigt at følges ad – og man skal enes med en tidligere partner om varetagelsen af det dyrebareste begge har – børnene – så er der behov for en specialistadvokat med overblik over loven og fokus på barnet.

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokat Susse K. Fraaby
Mail: susse@skf-dinadvokat.dk
Mobil:  53 507 507

Kristian Korshøj Jørgensen

(Advokatfuldmægtig)

Info kommer snart

Kontakt