VORES ADVOKATER

Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Karina Bech
Hans Kjellund
Charlotte Jarland
Claus Bonde Mikkelsen
Henrik Garlik
Niels Chr. Strauss
Rasmus Hedegaard
Marita S. Hinge
Thorkild Glavind
Kristian Korshøj Jørgensen (Advokatfuldmægtig)
Susse K. Fraaby

Advokater

Partnere

Ansatte advokater

Kontorfællesskab

Administration

Britt Alrøe,
sekretær

Tlf. 87 80 12 79
Mail: ba@advohus.dk

Charlotte Rafn,
sekretær

Tlf. 87 80 12 72
Mail: cr@advohus.dk

Kirsten Schødt,
sekretær

Tlf. 87 80 12 73
Mail: ks@advohus.dk

Anne Karin
Kreutzfeldt,
sekretær

Tlf. 87 80 12 74
Mail: akk@advohus.dk

Søren Bruun,
sekretær

Århus afdelingen
Tlf. 87 30 40 20
Mail: sb@advohus.dk

Birte Vilsgaard,
sekretær

Århus afdelingen
Tlf. 87 30 40 10
Mail: biv@advohus.dk

Karin Lund
Christensen,
bogholder

Tlf. 87 80 12 70
Mail: klc@advohus.dk

Marianne Dam
Christensen,
sekretær

Tlf. 87 80 12 71
Mail: mdc@advohus.dk

Betina Christensen
Tilknyttet Advokat Marita,
sagsbehandler

Tlf. 87 30 40 21
Mail: bc@advohus.dk

Tinna Ploug
Møller,
sekretær

Tlf. 87 80 12 61
Mail: klc@advohus.dk

Advokater

Partnere

Claus Bonde Mikkelsen

Advokat – Partner

Jurist fra Aarhus Universitet
HA i almen økonomi fra Århus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde
Nævnsmedlem i Forbrugerklagenævnet

Arbejdsområder

 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom
 • Forbrugerret
 • Erhvervsret
 • Inkasso
 • Selskabsret
 • Retssager
 • Enterpriseret
 • Dødsbobehandling
 • Ansættelsesret

Henrik Garlik Jensen

Advokat – Partner

– Møderet for Højesteret
– Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist ved Københavns Universitet
og Simon Frazer University, Canada.
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Erhvervsret
 • Selskabsret
 • Enterpriseret
 • Immaterielret
 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom

Niels Chr. Strauss

Advokat – Partner

– Møderet for Højesteret
– Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Erhvervsret
 • Selskabsret
 • Landbrugsret
 • Retssager
 • Fast ejendom
 • Ansættelsesret

Rasmus Hedegaard

Advokat – Partner

Møderet for Landsret
Jurist fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde
Arbejder som frivillig for Mødrehjælpen

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældremyndighedssager
 • Tvangsfjernelsesager
 • Straffesager
 • Retssager

Ansatte advokater

Thorkild Glavind

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet

Arbejdsområder

 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom
 • Dødsbobehandling
 • Værgemål
 • Landbrugshandler
 • Tvangsauktioner
 • Fogedret

Susse K. Fraaby

Ansat advokat

Møderet for Højesteret
Jurist fra Københavns Universitet
Arbejdet ved Kammeradvokaten

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Retssager
 • Strafferet

Marita S. Hinge

Ansat advokat

Møderet for Landsret
Jurist fra Aarhus Universitet
Uddannet Mediator
Tilknyttet Mødrehjælpens retshjælp

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsesager
 • Retssager
 • Skilsmisser og bodeling
 • Ugifte samlevende

Kristian Korshøj Jørgensen

Advokatfuldmægtig

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Arbejdet for Kongehuset

Arbejdsområder

 • Erhvervsret
 • Familieret
 • Strafferet

Charlotte Jarland

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Uddannet mediator

Mail: cj@advohus.dk
Tlf.:  8780 1250

Arbejdsområder

 • køb, salg og administration af fast ejendom
 • tvangsauktioner
 • oprettelse af testamenter og ægtepagter
 • dødsbobehandling

Kontorfællesskab

Karina Bech

Kontorfællesskab

Jurist fra Københavns Universitet
Arbejdet som sekretariats- og personalechef i 7 år

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Ansættelse og afskedigelse
 • Tvangsfjernelser
 • Familieret
 • Erstatningsret
 • Retssager

Hans Kjellund

Kontorfællesskab

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Arbejdsområder

 • Retssager