Hos os er klienten i centrum!

Om Strauss & Garlik

Tavshedspligt

Klientmidler

Bankforbindelser

Generelle oplysninger – herunder advokat-etik:

Hos Advokatfirmaet Strauss og Garlik I/S, CVR nr. 2740 4634, er alle advokater beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne har alle tegnet advokat-ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler ved forsikringsselskabet HDI Gerling Fosikring, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets forretningsbetingelser kan ses på hjemmesiden http://advohus.dk/om-strauss-og-garlik/. Her findes også oplysninger om advokatfirmaets bankforbindelser. Advokatfirmaets rådgivning og forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Advokaterne er alle omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik – se eventuelt www.advokatsamfundet.dk

Strauss & Garlik dækker hele det juridiske område

Hos Advokatfirmaet Strauss og Garlik I/S, CVR nr. 2740 4634, er alle advokater beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne har alle tegnet advokat-ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler ved forsikringsselskabet HDI Gerling Fosikring, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets forretningsbetingelser kan ses på hjemmesiden http://advohus.dk/om-strauss-og-garlik/. Her findes også oplysninger om advokatfirmaets bankforbindelser. Advokatfirmaets rådgivning og forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Advokaterne er alle omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik – se eventuelt www.advokatsamfundet.dk

Vores faglighed er i top på alle felter – Advokatfirmaets seks advokater har hver deres speciale og ekspertiser.

Advokatfirmaet har ni dygtige og erfarne sekretærer, der er med til at sikre vores klienter en hurtig og saglig sagsbehandling af høj kvalitet.

Sagsbehandlingen foregår i et aktivt samspil mellem advokaten og klienten, og vi holder løbende klienten orienteret om sagens forløb, og hvordan det går med den.

Stemningen hos os er imødekommende og uhøjtidelig. Du er altid velkommen til at kontakte os og høre, hvad vi kan gøre for dig – vi vil glæde os til at være din juridiske sparringspartner.