Hos os er klienten i centrum!

Om Strauss & Garlik

Tavshedspligt

Klientmidler

Bankforbindelser

 – Historie

Advokatfirmaet Strauss & Garliks historie

Advokatfirmaet Strauss & Garlik I/S, med de fire partnerer, Henrik Garlik Jensen, N.C. Strauss, Claus Bonde Mikkelsen og Rasmus Hedegaard, har rødder over 100 år tilbage i Odders historie.

Fusionen

Advokatfirmaet O. Bonde Mikkelsen og Henrik Garlik Jensen, med kontor i Rosensgade, fusionerede 1.1.2004 med advokatfirmaet Advokaterne i Centrum, som var ejet af advokat Ruben Andersen og advokat N. C. Strauss. Man samlede her de to ældste advokatfirmaer i Odder i ét.

Ved fusionen besluttede man at flytte til nye lokaler på Holsteinsgade 19, Odder. Samtidig ansatte man Claus Bonde Mikkelsen, og senere 1. marts 2008 ansatte man Rasmus Hedegaard.

I 2011 gik Ruben Anders på pension. 1. januar 2012 blev Claus bonde Mikkelsen og Rasmus Hedegaard partnere, samt O. Bonde Mikkelsen overgik til at være anset. O. Bonde Mikkelsen går udgangen af 2015 på pension.

Holsteinsgade 19 i Odder

Bygningen er fra 1908 og blev oprindeligt brugt som pigeskole. Efterfølgende var Holsteinsgade 19 base for Odder Kommunekontor indtil 1970.

Med kommunalreformen i 1970 blev Odder Kommune dannet ved en sammenlægning med de omkringliggende sogne. Sognerådsformand Søren Ågård blev borgmester, kommunen fik brug for mere plads og byggede Odder Rådhus.

Andre erhvervsdrivende benyttede huset, indtil advokatfirmaet overtog lokalerne i 2004.

Afdelinger i Århus og Viborg

I 2007 åbnede Advokatfirmaet Strauss & Garlik sin afdeling i Århus. Det er især N.C. Strauss, Henrik Garlik Jensen og Rasmus Hedegaard, der arbejder fra denne adresse.

I 2013 åbnede Advokatfirmaet Strauss & Garlik sin afdeling i Viborg. Det er ansat advokat Niels Fjeldberg der arbejder fra denne adresse.

Navneskifte

Den 1. september 2013 ændre Advokatfirmaet navn fra Advokathuset Odder til Advokatfirmaet Strauss & Garlik, som led i en strømligning af navnene for de 3 afdelinger Odder, Århus og Viborg. Tidligere havde Advokatfirmaet anvendt navnet Advokaterne Strauss & Garlik for Århus afdelingen.